Rusya Hakkında Genel Bilgiler

Rusya ya da resmî adıyla Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa ile kuzey Asya'ya yayılmış, ve 17,075,400 km²'lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir.141 milyonluk Rusya nüfusunun %73'ünü kentlerde yaşayanlar, %27'sini ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturmaktadır.Ayrıca Rusya nüfus bakımından dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi konumundadır. Rusya Federasyonu 83 federal bölgeden oluşmaktadır.Her bir bölgenin Federal Konsey'de eşit şekilde temsil edilmektedir. Her bir bölgenin konseye 2 adet temsilci gönderme hakkı bulunmaktadır. Fakat her bir bölgenin farklı derecede özerklikleri mevcuttur.Rusya'nın tarihi Doğu Slavlarla başlar. Kiril Abecesi'nin icat edildiği 864 yılından önce Rusların tarihi hakkındaki bilgiler azdır. Rusların kurduğu ilk büyük devlet olan Kiev Knezliği 13. yüzyılda Moğol istilasına uğrayarak yıkıldı. 14. yüzyılda kurulan Moskova Knezliği ise zamanla gelişerek 16. yüzyılda Rusya Çarlığı haline geldi. Bu Çarlık 18. yüzyılda daha da güçlenerek Rusya İmparatorluğunu oluşturdu. Rusya I. Dünya Savaşı'nda monarşiden hoşnut olmayan Bolşevikler işçi ve köylü kitlelerini yanlarına alarak 1917 yılında Ekim Devrimini yapmışdır. Bu tarihten sonra Rusya sosyalizme dayalı bir devlet yapısı oluşturdu. Eski Rusya İmparatorluğu'nun sömürgeleri olan bir çok devleti de kapsayan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni ilan etti. II. Dünya Savaşını Soğuk Savaş yılları izledi. Rusya'nın başını çektiği Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'daki bir çok devletle Varşova Paktını imzalayarak Doğu Bloğu'nun önderliğini üstlendi. Batı Bloğu ülkeleri de NATO örgütünü kurdular. Ancak ekonomik ve askeri açılardan Batı Bloğu'nun gerisinde kalan Doğu Bloğu 1990lı yıllarda parçalandı. Bu parçalanmayı Sovyetler Birliği'nin kendisi de izledi. Bütün Sovyet Cumhuriyetleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1991 yılının Aralık ayında da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti de bağımsız bir ülke haline gelerek Rusya Federasyonu'nu oluşturdu.


İklim ve Coğrafi Koşullar

Rusya Avrasya kıta sahanlığının kuzeyinde bulunur. Arktik (Kuzey Kutup dairesi) ve çevresindeki (sub-Arktik) bölgelerin büyük bir oranı sınırları içinde olduğundan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, metrekareye daha düşük kişi yoğunluğuna, ekonomik faaliyet ve coğrafi çeşitlik görülür. Bu bölgelerden daha güneye gelindiğinde coğrafi ve bitki örtüsü çeşitliliği artar. Rusya dünyanın en soğuk ülkelerinden biridir.Diğer iklimlere göre kış aylarında 3 kat fazla soğuk hissedilir. Ortalama yıllık sıcaklık −5.5 °C (22 °F)dir. Rusya geniş yüzölçümde değişken ve ılıman iklim çeşitliliğine sahiptir. Rusya Federasyonu toprakları 11 zaman dilimi boyunca uzanır. Bu kadar farklı zaman dilimine yayılabilmiş tek ülkedir.Bunun nedeni diğer ülkelere göre toprak yüzölçümünün fazla olmasıdır.Rusya dünyanın yüz ölçümü bakımından en geniş ülkesidir.

 

Ekonomi
Rusya Federasyonu’nun ekonomisi tarım, sanayi, ormancılık ve hayvancılığa dayalıdır

Tarım

Geniş Sovyet toprakları ilk bakışta ülke için avantajlı bir durum gibi gözükür. Fakat tam aksine bu durum ve buna ilave olarak, aşırı iklim şartları ve verimli sahaların azlığı ülkenin ciddi bir problemidir. Rusya’da verimli topraklar pek azdır. Kuzey bölgelerdeki verimli alanlar ise, yağış alıyorlarsa da yağış mevsimi çok kısa sürer.

Endüstri

Rusya Federasyonu, sanayisi gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Başlıca endüstri alanları çelik, makina, makina aletleri, çimento, kağıt, kimyevi maddeler ve otomobildir. Ülkede sanayinin gelişmesini büyük ölçüde maden kaynakları sağlamıştır. Dünya demir rezervinin yaklaşık % 40’ı buradadır. Ayrıca zengin kömür ve potasyumlu tuz yatakları mevcuttur. Ağır sanayi endüstri merkezlerinden ziyade demir ve kömür rezervlerinin bulunduğu bölgelerde gelişmiştir. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra Rusya Federasyonu, ayrılan diğer cumhuriyetler ve bütün dünya devletleriyle ticaret yapmaktadır. Kürk endüstrisi ülkede bir hayli gelişmiştir. Astragan (Karakul boyunu derisi) dahil kürk ihracatı çok önemlidir. Özellikle samur ve vizon kürkleri çok tutulur.

Ormancılık

Ülkenin Avrupa bölümünde çam, köknar ve meşe, Sibirya tarafında sedir, karaçam ve köknar ormanları yer alır. Ormancılık ekonomide önemli yer tutar. Dünya kereste üretiminin, takriben % 20’sine yakın bir bölümü Rusya Federasyonuna aittir. Kereste rezervlerinin % 80’ninden fazlası Sibirya bölgesinden elde edilir.

Hayvancılık

Rusya’da hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır. Tabii otlaklarda, sığır yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır. Ülkenin Avrupa topraklarında ve batı Sibirya’nın bir bölümünde özellikle sütcülük gelişmiştir. Küçükbaş hayvan besiciliği ve tavukçuluk yaygın olarak yapılır.
Balıkçılık: Rusya Federasyonu, Atlas ve Büyük Okyanusa kıyıları olması sebebiyle büyük balıkçılık filolarına sahiptir. Karadeniz’le Aral ve Hazar Denizi gibi göllerde yapılan balıkçılık önemli olmamakla beraber, en iyi havyar Hazar Denizinden yakalanan Mersinbalığından elde edilir. Senelik yakalanan balığın büyük kısmı Kuzey ve Uzakdoğu denizlerinden gelir. Rusya balina avcılığında dünyada Japonya’dan sonra ikinci sırayı almaktadır.

 

Ulaşım

Ulaşım şebekesi çok gelişmiştir. Demiryolu ulaşımı, karayoluna nazaran daha yaygındır. Demiryollarında hat aralıkları dünya standartlarından daha geniştir. Rus Hava Yolları (Aeroflot) dünyanın en büyük ulaştırma şebekesine sahiptir. Buna rağmen iç seferleri çok düşük olup, ağırlık dış seferlere verilmiştir. Deniz yolu ulaşımı ise oldukça iyidir.

 

Kültür Sanat
Rusya, müzikten edebiyata, baleden resme kadar sanat ve kültürün hemen her alanında dünyadaki temel merkezlerden biridir. Puşkin, Gogol, Dostoyevski, Tolstoy, Çehov, Çaykovski, Ayvazovski, Tarkovski gibi daha pek çok isim buna örnektir. Ya da Hermitaj ve Bolşoy gibi Rusya’daki yüzlerce müze, tiyatro ve sergi salonu.Günümüz Rusya’sında kültür sektöründe profesyonel olarak çalışanların sayısı 1,2 milyon kişidir. 80’lerin sonunda ve 90’ların ilk yarısında yaşanan hızlı değişimler sırasında kültürel kurum ve alışkanlıkların zarar görmesi süreci, son yıllarda alınan önlemlerle tersine çevrilmeye çalışılmaktadır.
Opera ve bale binalarının 1994-2003 arasında 35’ten 71’e çıkarılmıştır. 1996-2003 döneminde Rusya’daki müze sayısında dörtte birin üzerinde artış gerçekleşmiş, rakam 1725’ten 2189’a yükselmiştir. Sosyalizmden piyasa ekonomisine hızlı geçişte kültür kurumları ve kültür adamları her zaman kolay adapte olamamaktadır, ancak yine de son zamanlarda Rusya’nın yaşanan döneme özgü yeni kültürel ve sanatsal başarılara imza atılmaya başlanması sevindiricidir.

 

Turistik Yerler
Kremlin Sarayı, Kızıl Meydan, St. Basil Katedrali, Mının ve Pozharskı Anıtı, Spasskaya Kulesi, Lenin Mozalesi, Tarih Müzesi, GUM, Eski KGB Binası, Teknik Müze, Askerler Anıtı, Yuri Golgoruki anıtı, Moskova Belediye Binası, Puşkin Anıtı, İngiliz Kulübü (Rusya Modern Tarih Müzesi), Belorusski Tren İstasyonu, Bolşoy Tiyatro, Malıy Tiyatro, Kurtarıcı İsa Kathadrali, "Beliy Dom" Beyaz Ev, Büyük Pyotr Anıtı

 

Kremlin
Moskova'nın kalesi ve tarihi merkezidir. Çoğu şehir 16. yy’a kadar Kremlin’in duvarlarının içindeydi. Daha sonra Kremlin, Çar’ın bazı en güçlü soylularla beraber yaşadığı resmi rezidansı ve Ortodoks Kilisesi’nin merkezi haline geldi. Moskova Kremlin, Avrupa’daki en büyük kalelerden biri hatta Milan ve Krakow’da bulunanlardan da daha büyükdür. 20 kuleli Kırmızı tuğla duvarları hiçbir zaman düşmanlarca ele geçirilememiştir.Kremlin sadece ‘Güç’ anlamına gelmez, Kremlin’in duvarlarının içindeki tüm şehir alanını da temsil eder. İçinde ziyaretçilere açık olan 3 tane ana antika, Moskova Kathadrali bulunmaktadır: Archangel Kathadreli, Assumption Kathadrali, Annunciation Kathadrali.
Ayrıca Kremlinin içinde Başkanın Sarayı da bulunmaktadır.Klasik 19.yy beyaz ve sarı saray ziyaretçilere kapalıdır. Bunların yanında eski Rus tarzı Çar Sarayı, Rus tarzı Patrik Sarayı (Rus Kilisesi’nin en üst düzeyi), Armory Müzesi’de bulunmaktadır. Ayrıca ÇarTopu (dev top) ve ÇarÇanı (dev çan) da dışarıda sergilenmektedir.Şimdilerde Kremlin Sarayı, Rusya Federasyonu Başkanı’nın resmi rezidansıdır. Bu nedenle sadece Sarayın belirli bir bölümü ziyarete açıktır. Sarayın belirli bir bölümünü ziyaret etmek için Kremlin’in batısında bulunan Alexander Garden’dan bilet almanız gerekiyor.

 

Kızıl Meydan
Lenin’in Anıtı’nın bulunduğu Kremlin’in yanındaki büyük meydandır. Orta çağ döneminde bu meydan birçok olaya şahitlik etmiştir. Çarların taç giyme töreninden, düşman saldırıları gibi olaylara sahne olmuş  Rusya’nın ana yeri olarak kullanılmıştır.  Ayrıca Moskova'nın ana ticaret yeri ve Çarların halka hitap ettiği de yerdir. Sovyet zamanlarında da Sovyet Devleti’nin halka hitap ettiği, Sovyet Ordusu’nun Zafer Günü geçit törenlerinde güç ve kuvvet gösterisi yaptığı yerdi. Şimdilerde ise Moskova'nın en ilgi çeken yeridir.Kızıl Meydan’ın ortasında Rus mimarisinin nadide parçası olarak bilinen St. Basil Kathadreli (St. Vasili)bulunmaktadır. Kathadral, 1561’ de Kazan Krallığı'ndan Rusların kurtuluşunun kutlamalarında Pokrovsky Kathadralı olarak adlandırılıyordu. Daha sonra Korkunç Ivan’a yakın olan Aziz Basil’in adı verildi.(Bu nedenle St. Basıl olarak adlandırılır)
St. Basil nadir bir kathedraldi ve hala öyledir. Mimar ana kubbenin etrafına 8 tane küçük kilise yapmıştır ve bir kiliseden diğerine geçiş yolları yapmıştır. Her kilise ayrı bir azize adanmıştır. Kathadrel yeniden ve yeniden tekrar inşaa edilmiştir, bu nedenle göreceğiniz aslında 200 yıllıktır. Bu kadar kaotik bir mimari karşısında renklerin bu kadar güzel durması aslında gariptir.

 

Mının ve Pozharskı Anıtı
1818 de inşaa edilen anıt 1612 de Polonya’lı istilacılara karşı Yurtsever Savaşı’nda liderlik yapan Prens Pozharsky ve Minin vatandaşlarına adanmıştır.

 

Spasskaya Kulesi
Çan seslerinin olduğu Kremlin’in ana kulesidir. (Hemen St. Basis Kathadreli’nin yanında bulunmaktadır)

 

Lenin Mozalesi
1930’da Lenin’in cansız bedenini içine yerleştirmek için yapılmıştır. (Mısır’da yapılanlar gibi) Lenin'in bedeni burada bulunmaktadır, çok sayıda insan, özellikle turistler tarafından ziyaret edilen mozaleyle ilgili olarak Lenin’in yakında buraya gömüleceğine dair konuşmalar da vardır. Ayrıca, diğer bir hikayeye göre herhangi bir nükleer savaş durumunda Bolşevik liderlerin bedenini uzaklaştıracak, mozalenin altında gizli bir yer altı demiryolu bulunmaktadır.

 

Tarih Müzesi
1881 yılında inşaa edilen müze Rusya’nın en büyük müzelerinden sayılabilir. Mimarlar Geleneksel Rus Mimarisinin en iyi örneklerini bu binada sembolize etmek istemişlerdir.

 

Gum
Kremlin duvarlarının hemen önünde, uzunca GUM binası bulunmaktadır. GUM kısaltması 'Devlet Kısım Mağazası’nı ifade eder. Aslında 1893’de inşaa edilen mağaza Yüksek Ticaret Çizgisi olarak adlandırılmıştı. Devrimden önce en büyük mağaza olma özelliğine sahip bina devrimden sonra da en popüler olma özelliğine sahip olmuştur.

 

Eski KGB Binası
Eski KGB Binası şimdiki FSB Binası, Kızıl Meydan’dan Lubyankaya doğru gelirseniz hemen önünüzde olacaktır. Ana bina Stalin tarzı gri ve kahverengidir. Artık KGB olmadığı için FSB olarak adlandırılmıştır. (Federal Koruma Servisi). Söylentilere göre günümüzde FSB yöneticilerinin bulunduğu binaların birinin altında özel bir hapishane de bulunmaktaymış.

 

Teknik Müze
Meydanın güney doğusunda bulunan dev bina Teknik Müzedir. Yaklaşık 30 yılda inşaa edilen bina 1874 eski Rus tarzına sahiptir. Çok sayıda sergiye ve ücretsiz konferanslara ev sahipliği yapan bina, fakir insanlar için enstitüt niteliği taşıyor.

 

Askerler Anıtı
Eğer Teknik Müzesi’nden Lubyanka meydanına yürürseniz küçük bir meydanın ortasında nadide bir bina göreceksiniz. Bu Bulgaristan'daki Türk-Rus Savaşı'nda ölen askerler için yapılan kilise anıtıdır.

 

Yuri Golgoruki anıtı
Eğer Kremlinden Tverskaya sokağına doğru yürürseniz, solunuzda 1954 yılında Moskova’nın 800. yıldönümünü kutlamak için yapılan, Moskova’nın bulucusu olan Prens Yury Dolgoruky’ya adanmış alışılagelmiş atlı heykeli göreceksiniz. Prensin herhangi bir fotografı olmadığı için mimar sadece klasik orta çağ Rus Şövalyelerinden esinlenerek heykeli yapmıştır.

 

Moskova Belediye Binası
Yury Dolgoruky heykelinin hemen önünde Moskova Belediye Binası bulunmaktadır. Buradaki ilk saray 1782’de General Chernichev tarafından kendi için inşaa ettirilmiştir. Daha sonra bu bina, İmparatorluk tarafından satın alınarak, Moskova Valisi’nin resmi rezidansı haline getirilmiştir. Bütün Moskova Valileri burada yaşadığı için Vali Sarayı olarak da bilinir.1917 devriminden sonra, Moskova Sovyet Devleti burayı kullanmış ve binaya ‘MosSoviet’ denilmiştir. Tverskaya Sokağı yeniden yapılandırılırken (sokağı genişletme çalışmaları) MosSoviet 14 metre geriye gitmiştir ve üstüne 2 kat daha eklenmiştir. Şimdi Moskova Belediye Başkanı’nın yönetim ve çalışma yeri olarak kullanılmaktadır.

 

Puşkin Anıtı
Puşkin Rusya’nın en iyi şairi olarak düşünülebilir. Bu nedenle Moskova’da, McDonald’s’ın ters tarafında, Puşkin Anıtı’nın bulunduğu Puşkin Meydanı da bulunmaktadır. Binlerce Rus’un bağışlarıyla inşaa edilen anıt, 1880 yılında yapılmıştır. Rusya’da bir şair için yapılan ilk anıttır.

 

İngiliz Kulübü (Rusya Modern Tarih Müzesi)
1780’de klasik saray renkleri olan kırmızı ve beyaz olarak inşaa edilmiştir. 1812 yılında Napolyon Moskova’yı ele geçirdiğinde tüm şehri ateşe verip yıkmıştı ve bu binada aynı şekilde yıkılmıştı fakat aynı yıl saray tekrar inşaa edildi. Bu imparatorluk tarzı saray şehrin en güzel binaları arasında yer alır. Yıllarca soyluların sahip olduğu saray daha sonra yabancı zenginler (Moskova’da yaşayan yabancılar) tarafından satın alındı ve yabancılar İngiliz Kulübü haline getirdiler. Daha sonra Rus soyluları arasında da çok popüler hale gelen Kulüp yabancıların kendi ana dillerini konuşabilecekleri, dinlenebilecekleri bir yer olarak kullanılmaya başlandı. 29. yy. sonlarında İngiliz Kulübüne sadece doğuştan soylular üye olabildiler.Devrimden sonra Komunistler burayı ‘Devrim Müzesi’olarak adlandırdılar. Şimdilerde ise (Rusya Modern Tarih Müzesi) olarak kullanılıyor.
Müze Salı-Cumartesi 10:00-18:00 arası, Pazar günleri 10:00-16:30 arası ziyaret edilebilir.

 

Belorusski Tren İstasyonu
Bu istasyon 1909’da inşaa edildi ve Moskova’nın en güzel tren istasyonu olarak düşünülebilir. (Toplam 9 tane var) 1945’de Berlin’i ele geçiren Rus Ordusu bu istasyona gelerek Rusya’ya geri dönüş yapmışlardı. Şimdilerde çoğu Avrupa’ya giden tren Belorusski istasyonundan kalkmaktadır.

 

Bolşoy Tiyatro
Bolşoy büyük anlamına geldiği için Büyük Tiyatro denilebilir. 1824’de inşaa edilen tiyatro, Milano’daki ‘La Scala’ dan sonra dünyadaki en büyük tiyatrodur. Bunun yanında dünyadaki en iyi opera tiyatrosudur.

 

Maliy Tiyatro
Büyük Tiyatro’yla aynı yılda inşaa edilmiştir. İkinci olarak inşaa edilen tiyatro, meydanda büyük tiyatro varsa diğeri de küçük olamalıdır diye düşünülmüş ve adına ‘küçük’ anlamına gelen ‘Maliy’ denmiştir.Bu dramatik tiyatro Rus kültürü için çok önemli bir yere sahiptir, en önemli Rus sanatçıları ve Rus editörleri en iyi oyunlarını burada başarıyla sergilemişlerdir. Maly Tiayatro’nun önünde 19. yy. Rus oyun yazarı Ostrovsky’nun anıtı bulunmaktadır.

 

Kurtarıcı İsa Kathadrali
Moskova’daki ana kilisedir. Rusya’daki en büyük Kathadral olan Kurtarıcı İsa Kathadrali, 1883’de, 1812’de kazanılan Rusların Napolyon zaferi için inşaa edilmiştir. Fakat Komunistler beğenmemişlerdir, yerine Sovyet Sarayı yapmaya karar vermişlerdir ve yıkmışlardır. Bu arada Komunistler saray yapımını becerememiş ve yerine açık yüzme havuzu yapmışlardır.Şimdilerde Moskova Mayer’i Kathadrali tekrar inşaa etmeye karar vermiş ve bunun için bir servet harcamıştır.

 

"Beliy Dom" Beyaz Ev:
Rus "beyaz sarayı" bugün hükümet merkezidir ve 1981'de sıradan ofis binası olarak inşaa edilmiştir. 1993'te Yeltsin ile Dum arasındaki siyasi çekişme ve iç savaşa benzeyen çatışmalar sırasında bombalanmış, Türk şirketlerinden ENKA tarafından rekor sürede restore edilmiştir.

 

Büyük Pyotr Anıtı
90’ların ortalarında yaşayan ünlü Gürcü kökenli mimar Tseretelli tarafından inşaa edilen anıt sert tartışmalar yaratmaya devam ediyor. Halkın çoğunluğu bu devasa anıtın çirkin olduğunu söyler ve beğenmediklerini ifade ederler. Moskova belediye yetkilileri ise bu görüşe karşı direnir, çünkü anıtın mimarı Mayor’un yakın arkadaşıdır. Bizde "Deli Petro" olarak bilinen "Büyük Pyotr" başkenti Moskova'dan Petersburg'a taşıyan isim olduğu için, anıtın Moskova'da değil St. Petersburg'ta olması gerektiğini savunanlar da az değildir.

 

Rus Mutfağı
Rus mutfağı denince ilk akla gelen deniz ürünleri, ülkenin mutfak kültürünü diğerlerinden farklılaştıran başlıca öğelerden biri olarak bilinir. Diğer öğünlerde olduğu gibi, kahvaltıda da havyar, lakerda ve balık çeşitlerini tüketen Ruslar, bu özellikleriyle dünya mutfakları arasında farklı bir yere sahiptirler. Mersinbalığı ile birlikte tüketilen ve Wolga-Schnitte olarak bilinen esmer lakerda ekmeği ile kristal, heykel gibi birçok sanat eserine de ismini veren dünyaca ünlü Rus Yumurtası Rusya’da kahvaltı sofrasının vazgeçilmezlerindendir. Bu özellik, Rusların proteine dayalı beslenme alışkanlıklarının bir yansıması olarak da görülebilir. Rus kahvaltı sofrasında reçel, marmelat gibi tatlı çeşitleri rağbet görmezken; süt, kahve, kokulu siyah çay ve meyve suları tipik kahvaltı içecekleridir.
Her bölgenin coğrafi koşullarına uygun ayrı bir mutfak kültürü ve damak tadı var. Kuzey Rusya’da ‘Shchi’ (lahanalı ve balıklı bir çorba), lahanalı yemekler, çavdar ağırlıklı bir içki olan ‘Kvass’ ve genelde arpa içerikli yemekler tercih edilirken, Don bölgesinde ‘Ucha’ denilen ve domatesle hazırlanan balık çorbası, Güney Rusya’da ülkenin dünyaca ünlü ‘Borsc çorbası’ tercih ediliyor. Ormanlık bölgelerin mutfağında ise av etleri, tütsülenmiş etler, kurutulmuş balıklar, mantar ve orman yemişleri başrol oynuyor. Bizim şiş kebaba Ruslar ‘Şaşlık’ diyorlar. Etler biraz daha iri doğranıp aralarına soğanlar yerleştirilerek şişe diziliyor. Mantar, hemen hemen her yemekte yer alıyor. Tatlılar, yaban mersini ve ribes gibi orman yemişleri ve balla hazırlanıyor. Yabanmersini, ribes, fındık ve bal gibi. Bal, ayrıca Sibirya’nın bazı bölgelerinde kuvvetli içkilerin yapımında da kullanılıyor.Her ne kadar bünyesinde ayrı mutfak kültürlerini barındırsa da Rus mutfağının en büyük ortak özelliği, ülkenin hemen her yerinde yetişen aromatik otlar ve baharat. Bunlar antik çağlardan beri Rus damak tadının vazgeçilmez lezzetleri. Dereotu, anason, nane, soğan ve sarımsak gibi aromatik bitki ve sebzelerin yanı sıra tarçın, tarhun otu, karabiber, safran gibi baharat, tatlı ve tuzlu su balık yemeklerinde, et ve sebze yemeklerinde kullanılıyor.Rus mutfağının bir diğer ortak özelliği de ‘Smetana’ denilen ekşi krema ve tereyağıyla hazırlanan soslar. Çorba, sebze, et, tavuk ve balık çeşitleri genelde ekşi krema ve soslarla sunuluyor. Ekşi krema bizim süt kremasına benziyor ancak tadı biraz daha ekşi.
Rus mutfağı sadece zenginliği ile değil, çarlık döneminden kalma ihtişamlı yemek sunumu ile de dikkat çekiyor. Yemeğin tadı kadar sunumu da çok önemli bir detay. İhtişamlı aksesuarlar sofra atmosferine seçkin bir hava veriyor.

Rusya Vize Bilgi ve İşlem Hattı:  Tel: 0212 589 63 05  -  Gsm: 0530 202 35 55